Prisliste

ØIE TRAFIKKSKOLE Priser fra 01.09.22

 

Trafikalt grunnkurs med førstehjelp, uten trafikant i mørket TRINN 1 (10t) Pris 1850 kr

Trafikant i mørket 8, del av trinn 1 (3t) Pris 1800 kr

Førstehjelp, del av trinn 1 (4t) Pris 900 kr

Trafikalt grunnkurs består av 4 kvelder grunnleggende forståelse for hva førerollen og førerdyktighet innebærer og en kveld førstehjelp, pris totalt 1850 kr.

I perioden 1 november til 15 mars må du gjennomføre trafikant i mørket, pris 1800 kr. Totalt for alle 5 kveldene 3650 kr. Trafikalt grunnkurs bevis kan lastes ned på vegvesen.no. Elever som er 25år eller over behøver kun førstehjelp, pris 900 kr og trafikant i mørket, pris 1800 kr, totalt for disse to kveldene 2700 kr.

 

Pr Kjøretime (individuelt antall) Pris 750 kr

 

Trinnvurdering trinn 2 (1t) Pris 750 kr

 

Sikkerhetskurs på øvingsbane (4t) Pris 4500 kr (Inkludert baneleie til NAF 1350 kr)

 

Trinnvurdering trinn 3 (1t) Pris 750 kr

 

Sikkerhetskurs på vei trinn 4 (13t) Pris 9600 kr

 

Sikkerhetskurs på vei er totalt 13 timer fordelt slik:

• Risikoteori 2t 800 kr

• Kjøring i landevegs miljø 5t 3850 kr

• Kjøring i variert miljø 4t 3150 kr

• Avsluttende refleksjonsteori 2t 800 kr

 

 

Leie av bil til førerprøve Pris 2100 kr

 

Alle kjøretimene er av 45min varighet. Fra kl 16:00 på hverdager, helger og «rødedager« Vil prisen være 900 kr per time.

Obligatorisk opplæring for trinn 2 til og med trinn 4, inkludert leie av bil til førerprøve har en total pris på 17 700 kr.

Den totale prisen på et førerkort vil variere ut ifra antall kjøretimer som du behøver for å nå hovedmålet i lærerplanen.

 

Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse B, skal du ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil på en ansvarlig måte.

Du skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og riskikoforståelse, som er nødvendig for å kunne kjøre på en måte som:

• Er trafikksikker

• Gir god samhandling

• Fører til god avvikling

• Tar hensyn til helse, miljø og andres behov

• Er i samsvar med gjeldene regelverk